Betingelser

Bestilling og betaling

For å betale til Lade i Norge regustrerer du et betalingskort som brukes til repeterende betalinger via betalingstjenesten Stripe. Kortopplysningene dine lagres direkte hos Stripe, og er ikke tilgjengelige for Lade i Norge. Betaling skjer når ladingen er fullført, og prisen inkluderer MVA. Ekstra avgifter fra banken din kan bli lagt til. Betalingen fordeles mellom Lade i Norge og stasjonseieren som spesifisert på kvitteringen. Dersom en betaling ikke går igjennom vil kortet sperres for vider bruk hos Lade i Norge. Hvis dette skjer må du registrere kortet ditt på nytt, eller legge til et nytt kort. Lade i Norge påtar seg retten til å fakturere beløpet som ikke ble betalt i etterkant.

Personvern

For å inngå en avtale med Lade i Norge må du registrere telefonnummert ditt hos oss. Vi lagrer dine personlige opplysninger for å kunne levere de tjenestene du ønsker. Vi lagrer informasjonen om ladingene du har utført for å kunne generere kvitteringer og rapporter i ettertid så lenge det er nødvendig. Våre data lagres i overenstemmelse med personopplysningsloven (http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31)

Kunden er selv ansvarlig for å informere Lade i Norge om endringer i personopplysningene. Kontakt Lade i Norge for å stenge kontoen.

RFID-brikke

Vi gir kunden mulighet til selv å registrere en RFID-brikke som deretter kan brukes som identifikasjon for å stopp og start av lading. Kunden er da selv ansvarlig for at brikken oppbevares sikkert for å unngå misbruk. Dersom kunden ønsker å avregistrere en RFID-brikke gjøres det enkelt på egenhånd via RFID-siden på ladeinorge.no.

Lade i Norge er ikke på noen måte ansvarlig for ulemper, tap eller andre problemer som oppstår hvis en ladestasjon er ute av drift eller ikke fungerer som forventet.